VERGADEREN | OVERLEG

Adviesraad

Maandelijks komt de Adviesraad plenair bijeen. Deze plenaire bijeenkomst is openbaar en een kort verslag van de bijeenkomst wordt binnenkort tevens gepubliceerd op deze website: www.adviesraadstichtsevecht.nl

Taakveldgroepen

Elke taakveldgroep komt regelmatig bij elkaar en heeft ook de nodige contacten met de relevante netwerken/achterban. 

De drie coördinatoren van de taakveldgroepen hebben maandelijks een werkbespreking met het dagelijks bestuur. Conceptadviezen, geformuleerd door taakveldgroepen, worden plenair door de voltallige Adviesraad in een vergadering besproken en vastgesteld.

Overleg met gemeente

Eens per jaar, in het vierde kwartaal, overlegt het dagelijks bestuur van de Adviesraad met de wethouder, voorzitter van het sociaal domein, en spreekt onder andere over het afgelopen en het aankomende jaar. Tevens wordt de begroting (het werkbudget) vastgesteld voor het aankomende jaar.

Commissie Sociaal Domein en Gemeenteraad

De leden van de Adviesraad bezoeken relevante werksessies en commissie- en raadsbijeenkomsten van de gemeenteraad en en spreken met beleidsmedewerkers en in voorkomende gevallen met gemeenteraadsleden.

De Adviesraadsvergaderingen

De bijeenkomsten 2019 van de Adviesraad worden, eens per maand, in het Kerkcentrum De Ark, Duivenkamp 844, 3607 WG te Maarssenbroek gehouden, aanvang 19.30 uur. (* Wijzigingen voorbehouden)

 • 16 Januari
 • 13 Februari
 • 13 Maart
 • 10 April
 • 8 Mei
 • 12 Juni
 • 10 Juli (vakantie)
 • 14 Augustus (vakantie)
 • 11 September
 • 9 Oktober
 • 13 November
 • 12 December

Openbaar

De maandelijkse raadsvergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar.
De voorzitter kan vooraf besluiten (een gedeelte van) een bijeenkomst, in verband met de privacy, als besloten aan te merken.

« terug lees verder »