INSPIRATIESESSIES | NETWERKGROEPEN

Relatie met netwerkgroepen

De Adviesraad onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/achterban) en is voor hen zichtbaar als onafhankelijk orgaan. De Adviesraad zorgt middels contacten met de netwerkgroepen/achterban ervoor tijdig signalen op te vangen en zo op de hoogte te zijn van specifieke behoeften van deze partijen. De netwerkgroepen/achterban leveren in de meeste gevallen een bijdrage aan het (gevraagd en ongevraagd) conceptadvies. Voorbeelden van netwerkgroepen/achterban waarmee op dit moment structurele contacten worden onderhouden zijn:

  • het Platform Cliëntenraden Stichtse Vecht;
  • de Seniorenraad Stichtse Vecht;
  • het UW Ouderplatform;
  • het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht;
  • de Conferentie van Kerken;
  • de Sportraad Stichtse Vecht;
  • de Jongerenraad Stichtse Vecht.

Adviesraad organiseert themabijeenkomsten en inspiratiesessie

Van belang is dat de de inwoners goed betrokken zijn bij het sociaal beleid en dat de burgerparticipatie goed is georganiseerd. Het is dan ook van groot belang dat de Adviesraad een goede communicatie heeft met de diverse doelgroepen in de gemeente en weet wat er binnen de doelgroepen leeft. Om dit te versterken organiseert de Adviesraad, eventueel in samenwerking met een netwerkgroep/gemeente, jaarlijks enkele themabijeenkomsten met betrekking tot sociale items.

Zo zijn er afgelopen twee jaren bijeenkomsten georganiseerd ter informatie en inspiratie met o.a. de thema’s: schuldhulp-verlening, outreachend werken en innoveren, de rol van het Sociale Wijkteam, hoe is de Jeugdzorg georganiseerd?

Zo waren er in 2018 thema-bijeenkomsten georganiseerd m.b.t. hoe netwerken versterken binnen het Sociaal Domein.
Volg deze link om de nieuwsbrief te lezen over de sessie van 8 maart 2018.

« terug lees verder »