LOPENDE ZAKEN | PLANNING

Schil om de Adviesraad

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (Adviesraad) zetten zich in om alle inwoners van Stichtse Vecht, vooral de meest kwetsbare, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij het geven van adviezen aan het college van B&W.

Dit doet de Adviesraad niet alleen. De Adviesraad staat open voor de inbreng van netwerkgroepen en voor signalen uit de samenleving. Daarom zoekt de Adviesraad ook actief contact met formele en informele organisaties, platforms, belangen-behartigers, cliëntenraden zorginstellingen, kerken, etc. Zo bouwt de Adviesraad als het ware aan een schil van deskundigen rond de Adviesraad. Een actieve wisselwerking tussen de schil en de Adviesraad ondersteunt en versterkt het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

Klik hier om het PDF-document te openen.

De Adviesraad is benieuwd of u nog suggesties voor ons hebt.

« terug lees verder »