ADVIEZEN | ARCHIEF

Adviesaanvraag

De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht (Adviesraad) geeft het college van burgemeester & wethouders gevraagd en ongevraagd advies over beleidsvoornemens, over de uitvoering en over de evaluatie van beleid. Bij ieder advies kijkt de Adviesraad integraal en door de ogen van de inwoners. Daarbij maakt de Adviesraad gebruik van de input van de netwerkroepen van belangenbehartigers. Het college van B&W reageert schriftelijk, met een reactie matrix, op de adviezen van de Adviesraad en betrekt deze adviezen al dan niet bij het te voeren beleid. De adviezen en de reactie matrix van het college worden ook aan de gemeenteraad, Bestuursinformatiesysteem, gestuurd zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat.

Naast advisering kan de Adviesraad ook ongevraagd advies geven over signalen afgeven over knelpunten en onderwerpen agenderen tijdens het contactpersoon overleg.

Uit te brengen adviezen

Op dit moment zijn wij in afwachting van een aantal nota's ter advisering. Wij hopen u hierover spoedig te kunnen informeren.

De Adviesraad is benieuwd of u nog suggesties voor ons hebt.

Uitgebrachte adviezen

Zodra het college van B&W haar reactie matrix op een advies heeft gegeven, publiceert de Adviesraad zowel het advies als de reactie matrix hier op de site onder 'uitgebrachte adviezen', die per jaar op datum te vinden zijn.

« terug lees verder »